05 – Beep

In het menu Beep kun je een beep (piep) instellen bij het bedienen van een toets en voor bij het stoppen op een kanaal in een scan mode.

  • keuze 1 : off – geen beep.
  • keuze 2 –  key – alleen beep bij indrukken toets.
  • keuze 3 – Key + Sc – beep bij indrukken toets en stoppen op een kanaal in scan mode.