03 – Ar int

In de arts modes zendt de tranceiver een korte puls uit met de ingestelde instellingen. Als je tegenstation dit ontvangt zal hij aangeven dat jullie in elkaars bereik zijn.

In dit menu kun je instellen of je elke 15 of 25 seconden een puls wilt laten uitzenden. Standaard is 25 seconden.