Het menu

Het menu heeft een wat rare volgorde, functies die bij elkaar horen zitten niet naast elkaar. Na een tijdje gewerkt hebben met de ft-7900 went dit wel.

Om instellingen te wijzigen

  1. Het knopje banset twee seconde ingedrukt houden.
  2. Draai met de grote draaiknop aan de rechterkant naar het menu dat je wilt instellen.
  3. Druk bandset 0,2 seconde even in.
  4. Draai met de grote draaiknop aan de rechterkant naar de juiste waarde.
  5. Druk bandset 2 seconden in.

Nu zijn de nieuwe instellingen van kracht.

LET OP! Als je in de memory-mode werkt zijn de nieuwe instellingen slechts tijdelijk, als je van kanaal wisselt gaan alle instellingen weer terug naar de instellingen waarmee het kanaal is opgeslagen! In de VFO mode blijven de instellingen wel staan.