Scannen binnen frequentie limieten

Met de yaesu ft-7900 kun je scannen tussen 2 zelf in te stellen frequenties binnen 1 band. Je kunt 50 scanparen, frequenties waartussen gescant kan worden, instellen.

Een scanpaar instellen

  • Zet de set in de vfo mode met v/m mw en stel de frequentie in voor de onderste frequentie
  • druk 2 sec. op v/m mw en selecteer L1 als kanaal
  • selecteer de bovenste frequentie
  • druk 2 sec. op v/m mw en selecteer U1 als kanaal
  • toets even v/m mw
  • toest scansel 2 sec.
  • selecteer pms 1
  • druk even op scansel en de set scant tussen te beide frequenties

De u en l kanalen zijn te vinden tussen de regulieren kanalen 0 en 999

De u en l kanalen zijn niet gewoon op te nemen in een scan modes