Geheugen opslaan (repeaters)

Om te kunnen werken over repeaters heb je een ingangs en uitgangsfrequentie nodig.

Op 2 meter is de shift – 0,6 MHz ( ingang zit 0,6 MHz lager dan de uitgang)

Op 70cm is de shift  + 1,6 MHz ( ingang zit 1,6 MHz hoger dan de uitgang)

De amateurrepeaters rond 438 en 439 MHz, alsook de repeaters in Duitsland, hebben een shift van – 7,6 MHz

Het programmeren van een repeaterkanaal zonder gebruik te maken van de Automatische repeater shift, omdat deze wel eens kan afwijken.

 • Zet de set in de VFO mode met de v/m mw knop en stel de uitgangsfrequentie in
 • druk op bandset 2 seconden
 • draai naar menu 39
 • druk kort op bandset
 • selecteer de afstand tussen zend en ontvangstfrequentie
 • druk kort op bandset
 • selecteer menu 33
 • druk kort op bandset
 • selecteer nu of de set lager of hoger moet zenden dan de uitgangsfrequentie, voor 2 meter selecteer je dus – en voor de officiële Nederlandse 70cm repeaters kies je +
 • druk kort op bandset
 • selecteer menu 44 Tn frq
 • druk kort op bandset
 • selecteer de eventuele subtoon voor de repeater
 • druk kort op bandset
 • selecteer menu 42
 • druk kort op bandset
 • selecteer enc, hiermee activeer je de subtoon om de repeater te openen
 • druk 2 seconden op bandset
 • selecteer met de low/acc knop het vermogen dat je wilt gaan gebruiken op dit kanaal
 • druk 2 seconden op v/m mw
 • linksboven gaat het kanaalnummer knipperen
 • selecteer het kanaalnummer waar je wilt opslaan
 • Als je karakters wilt toevoegen druk dan 2 seconden op v/m mw, zie verder geheugen opslaan simplex.
 • Als je geen karakters wilt toevoegen druk dan kort op v/m mw, je ziet kort mem in en het kanaal is opgeslagen.

Als je meerdere repeaters in 1 band wilt invoeren hoef je niet alle stappen steeds opnieuw te doen, de shift en + of – hoef je niet te veranderen, en de tooncode alleen als je een repeater wilt werken in een andere regio met een andere subtoon. De instellingen blijven staan in de vfo mode per band! Let dus goed op als je wilt gaan zenden in de VFO mode op een simplex kanaal, dat je niet een shift hebt ingesteld. Je kunt dan zelfs per ongeluk buiten de band gaan zenden met alle gevolgen van dien.